Voor wie?

Misschien is cellospelen altijd je droom geweest maar heb je nooit de stap durven zetten? Omdat je geen noten kan lezen? Of omdat je geen cello hebt? Als je nog geen noten kan lezen neem ik graag de tijd om dit gelijktijdig aan te leren. We beginnen dan met het spelen op het gehoor, het leren lezen gaat parallel. Voor info over cello’s klik door naar deze pagina.

Heb je niet genoeg tijd voor de muziekschool? Nood aan een ander tempo? Of niet genoeg lestijd in de muziekschool? Ik geef steeds lessen van 1 uur, waardoor er ruimte is voor ontwikkeling, muziekbeleving etc. De lessen zijn normaalgezien wekelijks maar kunnen ook elke keer afgesproken worden naargelang uw en mijn agenda.

Ben je op zoek naar extra lessen om je lessenpakket aan te vullen? Of heb je nood aan een andere aanpak? De aanpak van een leerkracht is iets persoonlijks, dus dat moet goed zitten. Na vele jaren les bij dezelfde persoon kan het soms verfrissend zijn om nieuwe inzichten en ideëen te horen, die complementair kunnen zijn aan wat je al verteld werd.

Wil uw kind graag leren cellospelen? Zoek je naar een rustige en speelse aanpak? Maar wil je ook dat het vooruitgaat? Ik heb ervaring met het lesgeven aan kinderen in het Stedelijk Conservatorium van Brugge en het jeugdmuziekatelier van Sint-Andries, lesgeven aan kinderen vind ik enorm boeiend! Ook wanneer ze nog geen noten kennen kunnen ze starten met cellolessen. Het theoretische wordt in de lessen verwerkt. Het onmiddellijk in praktijk brengen van geleerde theorie is een zeer efficiënte methode.

page en français